Borgarleg vigsel

Frå 1. januar 2018 har norske kommunar fått mynde til å vigsle brudepar. I Masfjorden kommune er det ordførar Karstein Totland og varaordførar Torill Torsvik Størkersen som har mynde til å vigsle.

Masfjorden kommune har lagt til rette for gjennomføring av seremonien innafor arbeidstid på kommunehuset på Sandnes, men det er òg opna for andre ønskje. Ta kontakt med oss i god tid for å finne ut kva som er mogleg å få til.

For å kunne gifte seg, må Skatteetaten sjå til at brudeparet stettar vikåra for å inngå ekteskap.

Klikk her for å gå til Skatteetaten sin rettleiar for vegen til ekteskapet.

På heimesida til Skatteetaten kan de fylle ut dei skjema som skal til for at Skatteetaten kan sende ein såkalla «prøvingsattest» i retur til dykk. Prøvingsattesten er gyldig i 4 månader og må vere gyldig den dagen de skal gifte dykk. Prøvingsattesten skal sendast Masfjorden kommune.

De kan bestille tid for vigsel på følgjande elektroniske skjema.

For eventuell hjelp med dette kan de vende dykk til kommunen på epost post@masfjorden.kommune.no eller telefon 5616 6200.

Kommunale vigsler i Masfjorden kommune er gratis.

Lenker:
•    Kommunestyret sitt vedtak
•    Ekteskapslova
•    Forskrift om kommunale vigsler
•    Forskrift om registrering og melding av vigsel

 

Web levert av CustomPublish