Bilete frå ei øving i Jarnfjelltunnellen hausten 2012. Foto : Sigvald Kvinge

Bilete frå ei øving i Jarnfjelltunnellen hausten 2012. Foto : Sigvald Kvinge

Brann og beredskap

Masfjorden og Gulen kommunar samarbeider om brann- og redningsberedskapen. Dette samarbeidet starta i 2011.

131202_Brannøving_Matre.jpgBrannstellet er organisert med ein brannsjef som har tenestestad Masfjorden. Det er sju stasjonar i området. Desse er:

  • Duesund
  • Sandnes
  • Matre
  • Brekke
  • Eivindvik
  • Byrknes
  • Dalsøyra

Brannkorpset består av ca 70 deltidstilsette menn og kvinner.

Web levert av CustomPublish