Eldrerådet for valgbolken 2015 - 2019

Understreka namn er peikar til kontaktinformasjon om vedkomande.

  • Terje Myrvang, leiar - Nordbygda pensjonistlag - Ruth Sleire (vara)
  • Inger Jåstad - Indre Masfjorden pensjonistlag - Edith Stuart Matre (vara)
  • Ingunn Einestrand - Masfjordnes pensjonistlag - Bjørg Kvingedal (vara)

Politisk valde:

  • Ordførar Karstein Totland, H - Torill Torsvik Størkersen, Ap (vara)
  • Janne-Judith Kvamsdal Sandnes, Frp - Wenke Fredheim Ekren, H (vara)

 

Web levert av CustomPublish