Ei rose til alle dei flinke tilsette i Masfjorden kommune. Foto: Rune Garmann

Ei rose til alle dei flinke tilsette i Masfjorden kommune. Foto: Rune Garmann

For tilsette

Vi har her samla ein del kommunal informasjon retta mot kommunen sine eigne tilsette. Noko av informasjonen på denne sida er tilgjengeleg på internett medan det som er lagt til intaranett kan ein berre nå når ein sit ved ein PC i SING-nettet.

Informasjonen er ordna i fire delar, som ein finn att i menyen attmed.

HMT-handboka

...inneheld kommunen sin informasjon om retningsliner og rutinar for HMT-arbeidet hos oss. På sikt vil denne verte integrert i kommunen sitt intranett.

Retningsliner for tilsette

...er ei samling av dokument som omhandlar tilsettingsvilkår for dei som arbeider i Masfjorden kommune.

Er det noko informasjon du saknar?

Dersom du har ynskje om at vi skal leggje inn informasjon i tillegg til det som ligg der, er du velkomen til å sende ei melding om dette til heimesida@masfjorden.kommune.no .

Web levert av CustomPublish