Teaterframsyning med glade amatørar frå Ungdomslaget Framsig. Foto : Rune Garmann

Teaterframsyning med glade amatørar frå Ungdomslaget Framsig. Foto : Rune Garmann

Fritid og kultur

Masfjorden kommune har mange ulike tilbod for dei som ser etter noko positivt å fylle fritida med :

Her er mange lag og organisasjonar som til saman dekkjer eit stort spekter av interesseområde. Det vil verte lagt ut informasjon på portalen om desse når denne informasjonen er ferdig tilrettelagt.

Her er mange ulike landskapstypar ein kan boltre seg i - frå kyst- og fjordlandskap via skogområde til høgfjell - og alt innan rekkjevidde for alle, uansett kvar i kommunen ein held seg.

Under menyen "Fritid og kultur" oppe i feltet på denne sida er det lagt til rette for at du skal kunne orientere deg i dei ulike tilboda som er tilgjengelege for deg i kommunen vår.

 

Storbrittania_48x48.png

Web levert av CustomPublish