Logoen til BraPlan

Logoen til BraPlan

Kommunalt planregister

Masfjorden kommune sine arealplanar er gjort tilgjengelege via BraPlan sitt planarkiv, som er tilgjengeleg via internett. Her finn du alle kommunale arealplanar, både dei som er under arbeid, vedtatte og utgåtte planar.

Braplanlogo_liten.jpg

Du kjem fram til BraPlan si heimeside ved å peike og klikke på ikonet til venstre. Når du gjer det, opnar heimesida seg i eit nytt vindauge.

For å sjå planar for Masfjorden, må du først velja eigarkommune. Deretter kan du trykka søk, eller avgrensa søket ytterlegare ved å nytta dei andre felta.

 

Web levert av CustomPublish