Kontrollutvalet for perioden 2015 - 2019

Medlemene av kontrollutvalet:

Medlem Varamedlem
Arthur Sjursen, leiar - Ap Birger Wergeland - Ap
Bjarte Kvinge Tvedt, nestleiar - Frp Willy Borge - Frp
Wenche Dåe - Sp Rigmor Søvik - Sp

Sekretariat for kontrollutvalet:
Nordhordland Utviklingsselskap IKS, ved Tonje Husum Aarland

Web levert av CustomPublish