Frå framsyninga "Opptur" frå 2009. Foto : Rune Garmann

Frå framsyninga

Kulturskule og bibliotek

Oppturbilete_1.jpgMasfjorden kommune ser kulturell verksemd som ein viktig faktor for livskvaliteten til dei som bur her. Via menyen "Kulturskule og bibliotek" i navigasjonsfeltet over vil du finne informasjon om dei to viktigaste kultursatsingane til Masfjorden kommune - kulturskulen og folkebiblioteket.

Masfjorden folkebibliotek har hovudkontor på Hosteland og filialar på Matre og Masfjordnes, og er dermed gjort tilgjengeleg for innbyggjarane i alle delar av kommunen.

Masfjorden kulturskule vart stifta i 1981, og er i dag ein av dei største i landet, målt i antal elevar samanlikna med folketalet.

I tillegg har Masfjorden kommune lagt tilhøva til rette for mange ulike kulturprosjekt. Bileta på denne sida er henta frå framsyninga "Opptur" frå 2009, som vart laga av og med tiandeklassingane dette året.

Web levert av CustomPublish