Den norske kyrkja i Masfjorden

Solheim kyrkjeFrå gamalt av har det vore eit godt samarbeid mellom Masfjorden kommune og Den norske kyrkja i Masfjorden. Det er likevel viktig å få fram at kommunen og kyrkja er to strengt adskilte institusjonar.

Dette kjem mellom anna til uttrykk i at kommunen har si heimeside, og kyrkja si.

Adressa til kyrkja si heimeside er http://masfjorden.kyrkja.no . Ved å peike og klikke på denne adressa vert heimesida til kyrkja opna i eit nytt vindauge.

 

 

Foto: Rune Garmann

Web levert av CustomPublish