Ledige stillingar

Alle søkjarar vert oppmoda om å nytte det elektroniske søknadsskjemaet.

Er du førstegongssøkjar, må du sjølv oppretta brukarnamn. Gå inn på ledige stillingar (ansattportal.sing.no) og klikk på [registrer søkar]. Fyll inn nødvendig informasjon, og merk at du må samtykke i personvernerklæringa før du sender inn brukarinformasjon.

Vi gjer merksam på at namn på søkjar kan bli gjort kjent gjennom offentleg søkjarliste.

Treng du hjelp til utfylling kan du kontakte Masfjorden kommune telefon 56 16 62 00, og be om å få snakke med personalavdelinga.

Det er berre mogleg å søkje på utlyste stillingar elektronisk. Opne søknader til Masfjorden kommune sendast til

Masfjorden kommune, Austfjordvegen 2724, 5981 MASFJORDNES eller til post@masfjorden.kommune.no

Web levert av CustomPublish