Nyhende frå kommunen

Ny utlysing av stilling som kyrkjeverje i Masfjorden

Stilling som kyrkjeverje er lyst ut. Søknadsfrist er sett til 31. juli.

17. juli 2017 Les meir om den utlyste stillinga her.

Kunngjering om godkjent reguleringsplan for Skjelsundet naustområde

Kommunestyret i Masfjorden har i møte den 22. juni 2017, sak 045/17 godkjent endring av reguleringsplan for Skjelsundet naustområde. Klagefristen er 27.07.2017.

06. juli 2017 Les meir om reguleringsplan for Skjelsundet naustområde
Brodert bilete frå utstillinga til Helga Gunerius Eriksen

Sommarscena 2017

Sommarscena 2017 - arrangement ved museumssamlingane i Sandnes nothus og Kvamsdals fargeri.

04. juli 2017 Les meir om Sommarscena 2017

Kunngjering om endring av reguleringsplan for Einestrand bustadfelt

Kommunestyret i Masfjorden har i møte den 22. juni 2017, sak 032/17 godkjent endring av reguleringsplan for Einestrand bustadfelt. Klagefristen er 27.07.2017.

03. juli 2017 Les meir om reguleringsendring Einestrand

Oppkoblingstidspunkt for breiband

Eltel Networks AS, som arbeider for Telenor med å få på plass fiber til alle dei definerte  prosjektområda i Masfjorden kommune, melder om følgjande oppkoplingstidspunkt for breidband :

26. juni 2017 Les meir om oppkoblingstidspunkta her.
Web levert av CustomPublish