Nyhende frå kommunen

Strilesoga

Få med deg foredraget «Dar kjem dampen» - ei ny tid i emning - på Masfjorden folkebibliotek Hosteland tysdag 26.9 kl. 19.00.

21. september 2017 Les meir om strilesoga

Friperiode i Stølsheimen

BKK Nett vil orientera om at frå og med 22. september til og med 9. oktober har entreprenøren vår Dalekovod, planlagt å ha ein friperiode.

21. september 2017 Les meir om friperiode i Stølsheimen

Stenging av Tangedalsvegen - arbeid på bru

Tangedalsvegen vert stengt torsdag 21. sept frå kl 08.30.

 

19. september 2017 Les meir om stenging av Tangedalsvegen

Kva skjer med bosset vårt no ? Oppdatert informasjon

Som dei fleste no kanskje veit, har NGIR sin transportør av boss, RenoNorden AS, begjært seg konkurs. Kva konsekvensar det måtte ha for bosshentinga i Masfjorden, er enno ikkje klårt.

19. september 2017 Les meir om situasjonen for bosshentinga her.
Masfjordbrua sett frå Duesund

Reguleringsplan for bru over Masfjorden - offentleg ettersyn

Formannskapet i Masfjorden kommune har i møte 12.09.2017, sak 072/2017, gjort vedtak om å leggje reguleringsplan for bru over Masfjorden ut til offentleg ettersyn i medhald av plan- og bygningslova § 12-10. 

15. september 2017 Les meir om høyringsprosessen
Web levert av CustomPublish