Post innsyn

I menyfeltetet til venstre kan du søke på arkivsak, journalpost og sakshandsdamar. Du kan også søke på politikarar og tilsette.

Du kan gå direkte til den enkelte arkivsak og journalpost via postlista.

Det er lagt inn ei forsinking på tre dagar slik at du ikkje vil få opp journalpostar som er nyare enn tre kvardagar.

Oversikt over utval, politikarar og tilgang til saker vert lagt inn under politiske møter.

Ver obs på at i avdelingsoversikten så er det ikkje vist oversyn over tilsette i ytre avdelingar, sidan desse ikkje er registrert som brukarar av saks arkivsystemet. Det er berre dei som er sakshandsamarar og brukarar av saks- arkivsystemet som er med i denne oversikten.

Når du går inn på menyane på denne sida så går du ut av heimesida og inn på ein servar som er drifta av Acos. Den har basis nettadresse: http://innsyn.sing.no/

Web levert av CustomPublish