Satsar kultur- og idrettsskule

Kulturskulen- gjeldande frå 01.08.2018
Elevbetaling per skuleår - skuleelevar kr. 2 250
Elevbataling per skuleår - vaksne elevar (etter vidaregående) kr. 3 375
Lagsbetaling barne- og ungdomslag per time kr. 295
Lagsbetaling vaksne lag per time kr. 402
   
   
   
   
   

Lagsbetaling gjeld kor, korps og grupper som kjøper dirigent- og instruktørtenester gjennom kulturskulen

Søskenmoderasjon i kulturskulen er 30%

 

 
   
Idrettsskulen - frå 01.08.2018 til 31.07.2019  
Elevbetaling per skuleår kr. 800

 

Web levert av CustomPublish