Satsar kultur- og idrettsskule

Kulturskulen- gjeldande frå 01.08.2017
Elevbetaling per skuleår kr. 2 206
Lagsbetaling barne- og ungdomslag per time kr. 289
Lagsbetaling vaksne lag per time kr. 394
   
Kulturskulen- gjeldande frå 01.08.2016 til 31.07.2017  
Elevbetaling per skuleår kr. 2 163
Lagsbetaling barne- og ungdomslag per time kr. 283
Lagsbetaling vaksne lag per time kr. 386
   

Lagsbetaling gjeld kor, korps og grupper som kjøper dirigent- og instruktørtenester gjennom kulturskulen

Søskenmoderasjon i kulturskulen er 30%

 

 
   
Idrettsskulen - frå 01.08.2016 til 31.07.2017  
Elevbetaling per skuleår kr. 460

 

Web levert av CustomPublish