Aktive born i eit aktivt læringsmiljø. Foto : Rune Garmann

Aktive born i eit aktivt læringsmiljø. Foto : Rune Garmann

Skular og SFO

Masfjorden kommune har tre grunnskular - alle kombinerte barne- og ungdomsskular. Alle skulane satsar målmedvite på å skape eit allsidig læringsmiljø der samarbeid på tvers av klassetrinn er ein viktig komponent.

Skulane er også vertar for skulefritidsordninga. Dei tilsette her er også knytte til skulane, og elevane får dermed ein stabil og god vaksenkontakt med desse. Hovudopptak for SFO vert gjort 1. mars. Ein nyttar elektroniske søknadsskjema. 

Dersom ein ynskjer meir informasjon om innhaldet i SFO-tilbodet, kan ein ta kontakt med SFO-leiar ved den skulen det er aktuelt å nytte.

Web levert av CustomPublish