Flittige bier i sving. Foto : Rune Garmann

Flittige bier i sving. Foto : Rune Garmann

Kommunal organisering

Organiseringa av Masfjorden kommune skal setje kommunen i stand til å løyse dei teneste- og forvaltningsoppgåver som kommunen i fylgje lov og forskrifter er pålagt ansvar for. Nokre avdelingar er plassert i kommunehuset på Masfjordnes. I tillegg til desse har kommunen ulike einingar og avdelingar plassert rundt om i kommunen.

I navigasjonsfeltet oppe på sida vil du finne ein meny med tittelen "Kommunal organisering". Når du peikar og klikkar her, opnar ein ny meny seg. Her kan du leite fram informasjon om og frå den avdelinga eller eininga du er spesielt interessert i.

Samstundes gjer vi merksam på at delar av denne informasjonen også er tilgjengelege som tenestebeskrivingar. Desse finn du ved å ta i bruk menyen "Tenester", som du finn i hovudmenyen.

Storbrittania_48x48.png

Web levert av CustomPublish