Reglar for bruk av aktivitetskalenderen

Aktivitetskalendaren skal kunne nyttast av lag og organisasjonar til å leggja inn informasjon om hendingar og tilstellingar som kan vera av interesse for publikum.

Aktivitetskalendaren

Tanken er at laga sjølve etter kvart skal kunne leggja ut denne informasjonen.  Me vurderer det slik at det også kan vere nyttig at faste, regelmessige arrangement som t.d. treningsøkter og øvingar vert lagt inn her. På den måten kan ein minske risikoen for at arrangement kolliderer.

Me har no laga nye reglar for bruk av aktivitetskalenderen (pdf)

Lag som ynskjer å gjera dette, må først registrera seg og verta godkjende som brukarar av kulturkalenderen. Ta kontakt med Frode Vee-Haugen 56166214 om dette.

Web levert av CustomPublish