Stab og tenester på kommunehuset

Namnet har ein peikar til kontaktinformasjon om vedkomande. Ikon til venstre for namnet har peikar til e-postadressa til vedkomande.

Administrativ og politisk leiing Direkte- / mobilnr. Saksh.kode
Epostikon_2_lite.png  Ordførar Karstein Totland 56 16 62 20
97 73 38 19
POL - KTO
Epostikon_2_lite.png  Rådmann Svein Helge Hofslundsengen 56 16 62 15
90 62 42 35
MASK/RÅD/SHH
Epostikon_2_lite.png  Assisterande rådmann Sveinung Toft 56 16 62 18
40 92 47 90
MASK/RÅD/STO
Rådgjevargruppe Direkte- / mobilnr.  
Epostikon_2_lite.png  Helse- og omsorgsleiar Helga Ellingsen 56 16 62 19
40 92 47 99
RÅD/RGJ/HEL
Epostikon_2_lite.png  Leiar PLO-forvaltning Elin Kjersti Eikemo 56 16 62 17 RÅD/HTE/EEI
Epostikon_2_lite.png  Oppvekstleiar Alf Magnar Strand 56 16 62 41
41 61 09 78
RÅD/RGJ/AMS
Epostikon_2_lite.png  Rådgjevar Anne Kristin Rafoss 56 16 62 91
90 89 80 72
RÅD/RGJ/AKR
Plan Direkte- / mobilnr.  
Epostikon_2_lite.png  Plansjef Terje Kallekleiv 56 16 62 93
94 50 69 39
RÅD/RGJ/TKA
PPT-kontor Direkte- / mobilnr  
Epostikon_2_lite.png  Logoped Gro Sandnes 56 16 62 65
97 42 67 72
RÅD/PPT/GSA
IKT og informasjon Direkte- / mobilnr  
Epostikon_2_lite.png  Informasjonsrådgjevar Frode Vee-Haugen 56 16 62 14
94 50 69 47 
RÅD/IKT/FVH
Epostikon_2_lite.png  IKT-medhjelpar Rune Garmann 56 16 62 26
48 86 63 65
RÅD/IKT/RGA
Kulturskulen Direkte- / mobilnr.  
Epostikon_2_lite.png  Kulturskulerektor Frank Kvinge 56 16 62 46
97 06 12 30
RÅD/KULT/FKV
Økonomi- og personal Direkte- / mobilnr.  
Epostikon_2_lite.png  Økonomi- og personalleiar Kristian Moen 56 16 62 31
90 97 99 32
RÅD/ØKON/KMO
Epostikon_2_lite.png  Skatteoppkrevjar Mary Hope 56 16 62 34
40 92 47 90
RÅD/ØKON/MHO
Epostikon_2_lite.png  Sekretær Tone Haugsvær 56166233
--
RÅD/ØKON/THA
Epostikon_2_lite.png  Konsulent Maud Sleire Holmaas 56 16 62 16
91 57 23 95
RÅD/PERS/MSH
Epostikon_2_lite.png  Konsulent løn og rekneskap Laila Ljøen Reknes

56 16 62 32
--

RÅD/PERS/LRE
Tenestetorget Direkte- / mobilnr.  
Epostikon_2_lite.png  Konsulent Gerd Allis Håheim

56166213
--

RÅD/TEN/GAH
Epostikon_2_lite.png  Sekretær Mona Hope Daae 56 16 62 02
--
RÅD/TEN/MHD
Epostikon_2_lite.png  Sekretær Ingebjørg Kjetland 56 16 62 00
--
RÅD/TEN/IKJ
Brann og beredskap Direkte- / mobilnr.  
Epostikon_2_lite.png  Brannsjef Sigvald Kvinge 56 16 61 80
94 50 69 40
RÅD/BRRED/SKV
Epostikon_2_lite.png  Feiar Morten Flaterås 56 16 62 80
48 15 11 60
RÅD/BRRED/MFL
Teknisk, miljø og landbruk Direkte- / mobilnr.  
Epostikon_2_lite.png  Teknisk sjef Roald Kvingedal 56 16 62 88
40 02 70 48
RÅD/TEKN/RKV
Epostikon_2_lite.png  Landbrukssjef Håvard Tveit 56 16 62 71
95 26 16 14
RÅD/TEKN/HTV
Epostikon_2_lite.png  Konsulent Ottar Myrtveit 56 16 62 72
92 41 43 16
RÅD/TEKN/OMY
Epostikon_2_lite.png  Konsulent Liv Oda Dale  56 16 62 92
--
RÅD/TEKN/LOD
Epostikon_2_lite.png  Oppmålingsingeniør Kjersti Furnes Soltvedt 56 16 62 97
90 61 96 03
RÅD/TEKN/KFS
Epostikon_2_lite.png  Fagarbeidar Gunnar Molland 56 16 62 81
91 76 70 19
RÅD/TEKN/GMO
Epostikon_2_lite.png  Fagarbeidar Kurt Gjerde 56 16 73 00
47 46 01 39
RÅD/TEKN/KGJ
Epostikon_2_lite.png  Fagarbeidar Jan Helge Torsvik 56 16 65 47
48 99 71 92
RÅD/TEKN/JHT
Epostikon_2_lite.png  Fagarbeidar Harald Midtbø 56 16 62 95
41 95 08 77
RÅD/TEKN/HMI
Den norske kyrkja i Masfjorden * Direkte- / mobilnr.  
Epostikon_2_lite.png  Kyrkjeverje Svein Kvamsdal 56 16 62 61
94 50 69 49
 
Epostikon_2_lite.png Kyrkjelydssekretær Helga Ekehaug 56 16 62 62
91 19 36 12
 
Epostikon_2_lite.png Organist Anne Merethe Reknes 56 16 62 35
47 41 31 41
 
Epostikon_2_lite.png Kyrkjegardsarbeidar Kolbjørn Reknes 56 16 62 64
99 02 71 21
 
Epostikon_2_lite.png Sekretær Mona Hope Daae ( kun onsdag )

56 16 62 67
--

 
* / Den norske kyrkja i Masfjorden er ikkje ein del av organisasjonen Masfjorden kommune. Men av di kyrkja sine tilsette har kontor i kommunehuset, har vi vald å inkludere kontaktinformasjonen til desse her.  

 

Web levert av CustomPublish