Stab og tenester på kommunehuset

Namnet har ein peikar til kontaktinformasjon om vedkomande. Ikon til venstre for namnet har peikar til e-postadressa til vedkomande.

Karstein Totland, ordførar 56166220 / 97733819 POL/KTO
Rådmann Direkte-/mobilnr.  
Svein Helge Hofslundsengen, rådmann 56166215 / 90624235 MASK/RÅD/SHH
Sveinung Toft, assisterande rådmann 56166218 / 40924790 MASK/RÅD/STO
Rådgjevargruppe Direkte- / mobilnr.  
Helga Ellingsen, helse- og omsorgsleiar 56166219 / 40924799 RÅD/RGJ/HEL
Elin Kjersti Eikemo, leiar PLO-forvaltning 56166217 RÅD/HTE/EEI
Rita Ludvigsen, oppvekstleiar 56166241 RÅD/RGJ/RLU
Anne Kristin Rafoss, rådgjevar 56166291 / 90898072 RÅD/RGJ/AKR
Terje Kallekleiv, plansjef 56166293 / 94506939 RÅD/RGJ/TKA
PPT-kontor Direkte- / mobilnr  
Gro Sandnes, logoped 56166265 / 97426772 RÅD/PPT/GSA
IKT og informasjon Direkte- / mobilnr  
Frode Vee-Haugen, informasjonsrådgjevar 56166214 / 94506947  RÅD/IKT/FVH
Rune Garmann, IKT-rådgjevar 56166226 / 48866365 RÅD/IKT/RGA
Kulturskulen Direkte- / mobilnr.  
Frank Kvinge, kulturskulerektor 56166246 / 97061230 RÅD/KULT/FKV
Økonomi- og personal Direkte- / mobilnr.  
Kristian Moen, økonomi- og personalleiar 56166231 / 90979932 RÅD/ØKON/KMO
Mary Hope, skatteoppkrevjar 56166234 RÅD/ØKON/MHO
Tone Haugsvær, sekretær 56166233 RÅD/ØKON/THA
Maud Sleire Holmaas, personalkonsulent 56166216 / 91572395 RÅD/PERS/MSH
Laila Ljøen Reknes, konsulent løn og rekneskap 56166232 RÅD/PERS/LRE
Tenestetorget Direkte- / mobilnr.  
Hege Molland Søvik, kontormedarbeidar 56166213 RÅD/TEN/HMS
Camilla Hjelmeland, lærling 56166200 RÅD/TEN/CHJ
Mona Hope Daae, sekretær 56166202 RÅD/TEN/MHD
Brann og redning Direkte- / mobilnr.  
Sigvald Kvinge, brannsjef 56166180 / 94506940 RÅD/BRRED/SKV
Teknisk, miljø og landbruk Direkte- / mobilnr.  
Roald Kvingedal, teknisk sjef 56166288 / 40027048 RÅD/TEKN/RKV
Håvard Tveit, landbrukssjef 56166271 / 95261614 RÅD/TEKN/HTV
Ottar Myrtveit, konsulent 56166272 / 92414316 RÅD/TEKN/OMY
Liv Oda Dale, konsulent 56166292 RÅD/TEKN/LOD
Kjersti Furnes Soltvedt, oppmålingsingeniør 56166297 / 90619603 RÅD/TEKN/KFS
Gunnar Molland, driftsteknikar 56166281 / 91767019 RÅD/TEKN/GMO
Kurt Gjerde, fagarbeidar 56167300 / 47460139 RÅD/TEKN/KGJ
Jan Helge Torsvik, fagarbeidar 56166547 / 48997192 RÅD/TEKN/JHT
Steinar Stall, fagarbeidar 56166295 / 93438493 RÅD/TEKN/SST
Bente Karin Kvinge, kontormedarbeidar 56166280 RÅD/TEKN/BKV
Den norske kyrkja i Masfjorden * Direkte- / mobilnr.  
Svein Kvamsdal, kyrkjeverje 56166261 / 94506949  
 Helga Ekehaug, kyrkjelydssekretær 56166262 / 91193612  
Anne Merethe Reknes, organist 56166235 / 47413141  
Kolbjørn Reknes, kyrkjegardsarbeidar 56166264 / 99027121  
Mona Hope Daae, sekretær ( kun onsdag ) 56166267  

* / Den norske kyrkja i Masfjorden er ikkje ein del av organisasjonen Masfjorden kommune, men fordi kyrkja sine tilsette har kontor i kommunehuset, har vi vald å inkludere kontaktinformasjonen til desse her.

Web levert av CustomPublish