Teknisk utval for valbolken 2015 - 2019

Medlemer :

  • John Torgeir Torsvik, H - leiar
  • Ragnvald Tangedal, Ap - nestleiar
  • Ørjan Daae, Frp
  • Tove Kristin Sleire Tistel, V
  • Laila Furebotn, Sp

Varamedlemer, i rekkjefylgje :

  1. Jon Hope, Krf
  2. Wenke Fredheim Ekren, H
  3. Bjørn Egil Nordland, Ap
  4. Jostein Kvamme Duesund, Frp
  5. Åsmund Kjetland, Sp

 

Web levert av CustomPublish