Kontaktinformasjon tilsette ytre einingar

I oversynet under finn du peikar til kontaktinformasjon for tilsette utanfor kommunehuset. Merk at du også finn kontaktinformasjon på sidene til avdelingane dei arbeider ved.

Du får fram kontaktinformasjonen ved å peike og klikke på namnet til vedkomande.

Flyktningetenesta - (BKK-bygget, Matre)

Kristoffer André Grindheim, flyktningkonsulent
Mobil: 40 91 75 99 (p) - Mobil: 99 57 16 32 (p)
Sissel Hindenes, flyktningkonsulent
Mobil: 40910076 (a)

Barnehagar

 

Indre Masfjorden barnehage

Nordbygda barnehage

Sandnes barnehage

Masfjorden folkebibliotek

Heimetenestene

Svingen bu og avlasting

Masfjorden helsetun

Psykisk helseteneste

Kommunefysioterapi

Masfjorden sjukeheim

  • Sentalbord: Tlf. 56166500

Omsorgsavdelinga og nystova

Kjøkken

Vaskeri og reinhald

Skular og SFO

 

Matre skule og SFO

Nordbygda skule og SFO

Sandnes skule og SFO

 

Web levert av CustomPublish