Du er her: Start/Politikk/Val

Val og demokrati

Annakvart år er det anten stortings- og sametingsval eller kommunestyre- og fylkestingsval

Det overordna statlege ansvaret for valgjennomføring ligg hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), medan det er kommunane og fylkeskommunane som har ansvar for den praktiske gjennomføringa av valet. Valdirektoratet er underlagt KMD, og har delegert ansvar for valgjennomføring på landsbasis.
 

Web levert av CustomPublish